سازمان مهندسین استرالیا
سازمان مهندسین استرالیا

سازمان مهندسین استرالیا EA

Engineers Australia

مدیریت مهندسی

این سازمان مسئولیت ارزیابی مهارت کسانی که شاغل در سی و یک رشته مهندسی هستند را بر عهده دارد و با توجه به تقسیم بندی مشاغل مهندسی در استرالیا ، این مشاغل در 4 گروه توسط سازمان مهندسین استرالیا ارزیابی می شوند :

متقاضی باید مدرکی برابر با لیسانس استرالیا داشته باشند و نحوه ارزیابی در این گروه شغلی بیشتر به حوزه فعالیت شخص در زمینه سوابق مدیریتی بر می گردد.

( مهندسانی که سابقه کاری مدیریت بالا در طول زمینه فعالیت مهندسی خود داشته باشند). سکشن دانشگاهی فرد متقاضی می بایستی یک باشد.

Skill Level 1برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

در این گروه مدرک تحصیلی متقاضی می بایست برابر با 4 سال تحصیل بعد از دوره متوسطه باشد و سکشن دانشگاهی که شخص از آن فارغ التحصیل شده است یک باشد.

Skill Level 1 برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

در این گروه مدرک تحصیلی متقاضی می بایست برابر با 3 سال تحصیل در استرالیا باشد و معمولا شخص از دانشگاهی با سکشنی جز یک فارغ التحصیل شده است.

Skill Level 1 برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

در این گروه مدرک تحصیلی متقاضی برابر با 2 سال تحصیل در استرالیا خواهد بود و دانشگاهی که شخص فارغ التحصیل شده می بایستی کاردانی سکشن یک یا لیسانس سکشن دو باشد.

Skill Level 2  برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

* در صورتیکه سکشن دانشگاهی شخص یک نباشد و یا متقاضی در شغل مهندسی فعالیت داشته باشد که با مدرک اخذ شده همخوانی نداشته باشد، عنوان شغلی متقاضی Engineering Technologist خواهد شد.

هزینه های ارزیابی در سازمان مهندسی

پادکست آموزشی سازمان مهندسین استرالیا

در این سازمان بسته به نوع ارزیابی هزینه های متفاوتی باید پرداخت گردد که جدول آن بصورت زیر است:

ردیف شیوه ارزیابی هزینه ارزیابی
1 ارزیابی CDR  استاندارد 810 دلار استرالیا
2 ارزیابی CDR استاندارد همراه با سوابق شغلی 1178 دلار استرالیا
3 ارزیابی CDR استاندارد به همراه مدرک  PHD 1040 دلار استرالیا
4 ارزیابی CDR استاندارد همراه با سوابق شغلی همراه مدرک PHD 1408 دلار استرالیا

هزینه ارزیابی مدارک توسط سازمان مهندسین استرالیا برای حالت نرمال 810 دلار (استرالیا) و حدود سه ماه بازه زمانی پاسخگویی به ارزیابی متقاضی به طول می انجامد. در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد ارزیابی مدارک به صورت سریعتر از حد معمول انجام شود (Fast Track) باید علاوه بر مبلغ ذکر شده 310.91 دلار مازاد پرداخت نماید.

مدت زمان ارزیابی مدارک حدود بیست روزی کاری به طول خواهد انجامید. در صورتی ارزیابی سوابق کاری توسط سازمان مهندسین استرالیا انجام شود، مبلغ 418 دلار و ارزیابی مدرک دکترا مبلغ 280 دلار به هزینه ها اضافه می شود.

ویدیوی آموزشی سازمان مهندسین استرالیا

همانطور که گفته شد در این سازمان مشاغل مهندسی مورد ارزیابی قرا می گیرد این سازمان در مجموع سی و یک شغل زیر ار ارزیابی می کند :

ANZSCOکد عنوان شغل تحصیلات مورد نیاز
133211 Engineering Managerمدیر مهندسی معادل لیسانس استرالیا
233111 Chemical Engineerمهندس شیمی معادل لیسانس استرالیا
233112 Materials Engineerمهندس مواد معادل لیسانس استرالیا
233211 Civil Engineer مهندس عمران معادل لیسانس استرالیا
233212 Geotechnical Engineer مهندس تکنولوژی خاک معادل لیسانس استرالیا
233214 Structural Engineerمهندس سازه معادل لیسانس استرالیا
233215 Transport Engineerمهندس حمل و نقل معادل لیسانس استرالیا
233311 Electrical Engineerمهندس برق معادل لیسانس استرالیا
233411 Electronics Engineerمهندس الکترونیک معادل لیسانس استرالیا
233511 Industrial Engineer مهندس صنایع معادل لیسانس استرالیا
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک معادل لیسانس استرالیا
233513 Production or Plant Engineer مهندسی تولید و کارخانه معادل لیسانس استرالیا
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) مهندسی معدن ( به استثناء نفت ) معادل لیسانس استرالیا
233612 Petroleum Engineer مهندس نفت معادل لیسانس استرالیا
233911 Aeronautical Engineer مهندس هوا فضا معادل لیسانس استرالیا
233912 Agricultural Engineer مهندس کشاورزی معادل لیسانس استرالیا
233913 Biomedical Engineer مهندس پزشکی معادل لیسانس استرالیا
233914 Engineering Technologistتکنولوژیست مهندسی معادل لیسانس استرالیا
233915 Environmental Engineer مهندس محیط زیست معادل لیسانس استرالیا
233916 Naval Architect / Marine Designer طراح سازه های آبی معادل لیسانس استرالیا
233999 Engineering Professionals necسایر مهندسین حرفه ایی معادل لیسانس استرالیا
263311 Telecommunications Engineerمهندس مخابرات و ارتباطات معادل لیسانس استرالیا
263312 Telecommunications Network Engineer مهندس شبکه  مخابرات معادل لیسانس استرالیا
312211 Civil Engineering Draftspersonدستیار مهندس عمران معادل فوق دیپلم استرالیا
312311 Electrical Engineering Draftspersonدستیار مهندس برق معادل فوق دیپلم استرالیا
312411 Electronic Engineering Draftsperson دستیار مهندس الکترونیک معادل فوق دیپلم استرالیا
312511 Mechanical Engineering Draftsperson دستیار مهندس مکانیک معادل فوق دیپلم استرالیا
312999 Building and Engineering Technicians nec تکنسین مهندسی ساخت معادل فوق دیپلم استرالیا
313212 Telecommunications Field Engineerکارشناس معادل فوق دیپلم استرالیا
313213 Telecommunications Network Planner معادل فوق دیپلم استرالیا
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist معادل فوق دیپلم استرالیا
 • مدارک تحصیلی تمامی مقاطع تحصیلی
 • مدارک کاری طبق استاندارد های تعریف شده
 • سه پروژه (Career Episodes) طبق فرمت خواسته شده توسط سازمان مهندسین استرالیا
 • خلاصه CDR طبق جدول ارائه شده توسط سازمان مهندسی (Summary Statement)
 • فایل CPD ( نوشتن فعالیتهایی چون شرکت در سمینارها، همایش ها، دوره های کوتاه مدت که باعث آپدیت شدن شخص بعد از زمان فارغ التحصیلی انجام گرفته است.)
 • مدرک زبان آیلتس (جنرال یا آکادمیک) و یا معادل آن در دیگر آزمون ها (PTE, TOFEL)
 • مدارک شناسایی

پروژه ها (CDR)

پروژه (CDR)

 • پروژه ها نقش کلیدی در ارزیابی پرونده متقاضی دارند و به هیچ عنوان نباید از منابعی کپی برداری شده باشد.
 • برای گرفتن اسسمنت از سازمان مهندسین استرالیا نیاز به چهار بند اسکر 6 یا معادل های آن در آزمون ها دیگر در یک یا چند آزمون است. مدارک ذکر شده در بالا باید به صورت انگلیسی و به همراه ترجمه آن ها برای سازمان مهندسی استرالیا ارسال گردد.

همان طور که گفته شد فرد متقاضی می بایستی سه پروژه کاری خود را که در طول تجربه کاری انجام داده و یا در آن ها شرکت داشته است را انتخاب و مطابق با فرمت سازمان مهندسین استرالیا (فرمت زیر) نوشته و برای ارزیابی برای سازمان مهندسین استرالیا ارائه نماید.

 • عنوان دقیق پروژه
 • تاریخ شروع و اتمام پروژه
 • محل انجام پروژه و آدرس دفتر اصلی
 • نام سازمان یا شرکت مجری پروژه
 • سمت شغلی شما در پروژه پیشینه شرکت

( از ۲۰۰ تا ۵۰۰ لغت)

 • شرح کلی ماهیت پروژه
 • شرح اهداف پروژه
 • شرح فضای کاری شما در پروژه
 • رسم چارت سازمانی شرکت مجری پروژه و مشخص نمودن عنوان شغلی خودتان
 • شرح وظایف رسمی محوله توسط شرکت مجری پروژه

(از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لغت )

 • شرح بکارگیری دانش و تخصص مهندسی خودتان در اجرای این پروژه
 • شرح انجام وظایف محوله به شما از سوی شرکت مجری پروژه
 • شرح مسائل فنی و مشکلاتی را که با آنها مواجه شده اید و راه کارهایی که ارائه داده اید .
 • شرح بیان استراتژی های شما برای راهبرد پروژه – طرح های خلاق یا عادی
 • شرح ارتباط کاری و وظایف دیگر اعضای تیم اجرای پروژه و ارتباط آنها با شما

(از ۵۰ تا ۱۰۰ لغت)

 • نظر و دیدگاه شخصی خود را درباره این پروژه بنویسید.
 • خلاصه ای از رسیدن این پروژه به اهداف خود را بنویسید.
 • چگونگی ایفا شدن نقش شما در این پروژه به عنوان مهندس پروژه

* افرادی که مدرک تحصیلی آن ها یکی از موارد زیر باشد نیازی به نوشتن پکیج  CDR ندارند و می توانند برای دریافت اسسمنت از سازمان مهندسین استرالیا اقدام نمایند.

 • Australian Qualifications
 • Washington Accord Qualifications
 • Sydney Accord Qualifications
مهاجرت به استرالیامهاجرت کاری استرالیاسرمایه گذاری استرالیا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *