Migration
Migration

برنامه نیروهای متخصص بین المللی ساسکاچوان
(SINP International Skilled Worker Category)

برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان یکی از برنامه های استانی ساسکچوان است و مخصوص متقاضیان خارجی ست که قصد کار و زندگی در ساسکچوان را دارند. این برنامه از سه زیرگروه زیر تشکیل شده است:

 1. متقاضیان دارای پیشنهاد کار (Employment Offer)
 2.  متقاضیانی که سابقه کاری و تحصیلات آنها مطابق یکی از رشته های مورد نیاز استان است (Occupation in demand)
 3. اکسپرس انتری ساسکچوان (Express Entry)
اکسپرس انتری ساسکاچوان

1. گروه نیروهای متخصص بین المللی – دارای پیشنهاد کار

این زیرگروه از برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان مخصوص نیروهای متخصصی است که یک پیشنهاد کاری از یکی از کارفرمایان ساسکاچوان دریافت کرده اند. پیشنهاد کار باید قبل از درخواست داوطلب مورد موافقت برنامه استانی ساسکچوان قرار گرفته باشد، در غیر این صورت درخواست بلافاصله رد می شود.

به منظور ارزیابی موقعیت شغلی پیشنهاد شده، کارفرمایی که پیشنهاد شغلی را داده است باید در وب سایت کارفرمایان SINP ثبت نام کند. بعد از تایید موقعیت شغلی، کارفرما یک تاییدیه شغلی دریافت می کند که کپی آن باید همراه با درخواست داوطلب به SINP ارائه شود.

به منظور واجد شرایط بودن در این زیر گروه متقاضیان باید:

 • اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، باید دارای وضعیت قانونی باشند.
 • دارای سطح زبان حداقل CLB 4 در همه مهارت ها (خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدار) از یک موسسه معتبر باشند.
 • یک پیشنهاد کار تمام وقت دائمی از یکی از کارفرمایان ساسکاچوان در یکی از مشاغل سطح 0، A ، B در سیستم مشاغل ملی کانادا (NOC) یا یکی از حرفه های مشخص در استان ساسکچوان داشته باشند.
 • حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در شغل مدنظر را طی 10 سال گذشته داشته باشند.
 • در صورتی که شغل مدنظر در گروه مشاغل نیازمند اخذ مجوز یا گواهینامه الزامی از ساسکاچوان قرار دارد، مدارک مورد نیاز را اخذ کرده باشند.
 • در فاکتورهای مدنظر استان حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کرده باشند.

2. گروه نیروهای متخصص بین المللی – مشاغل مورد تقاضا

این زیرگروه مختص آن دسته از نیروهای ماهری است که دارای سابقه کار در یکی از مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان هستند. برای مهاجرت در این گروه داشتن پیشنهاد کار (Job offer) مورد نیاز نیست.

به منظور واجد شرایط بودن در زیرگروه نیروی متخصص بین المللی – مشاغل مورد تقاضا، متقاضیان باید:

 • اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، باید دارای وضعیت قانونی باشند.
 • دارای سطح زبان حداقل CLB 4 در همه مهارت ها (خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدار) از یک موسسه معتبر باشند.
 • یک دوره آموزشی حداقل یک ساله بعد از دوره متوسطه یا آموزش های قابل قیاس با سیستم آموزشی کانادا را گذرانده باشند (برنامه تحصیلی باید به اخذ یک مدرک، دیپلم، گواهی یا گواهینامه معادل مدرک فنی و حرفه ای منجر شده باشد)

توجهاز 1 آوریل 2018، تمامی متقاضایان زیرگروه مشاغل مورد تقاضا باید گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی خود را ارائه دهند.

 • طی 10 سال گذشته حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت مرتبط با حوزه تحصیلی و آموزشی خود، در یکی از مشاغل تخصصی مورد تقاضای ساسکاچوان داشته باشند و یا حداقل 2 سال سابقه کار در یکی از مشاغل فنی و حرفه ای مورد نیاز ساسکچوان در 5 سال گذشته داشته باشند و یا حداقل یک سال سابقه کار در کانادا در سه سال گذشته در یکی از مشاغل مورد تقاضا داشته باشند.
 • در صورتی که شغل مد نظر در گروه مشاغل نیازمند اخذ مجوز یا گواهینامه الزامی از ساسکاچوان قرار دارد، مدارک مورد نیاز را اخذ کرده باشند.
 • مدرک منابع مالی مورد نیاز برای اسکان و یک طرح استقرار و سکونت داشته باشند.
 • در فاکتورهای مدنظر استان حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کرده باشند

*کسانی که درخواست پناهندگی داده اند، از طریق این برنامه نمی توانند برای اقامت دائم اقدام کنند.

اگر یکی از موارد زیر پیش بیاید، متقاضی توسط استان انتخاب نمی شود:

 •  SINP مدارک اضافی درخواست کند و متقاضی قادر به ارائه آن نباشد.
 •  متقاضی نتواند ثابت کند که قصدش برای زندگی و کار در ساسکاچوان واقعی است.
 • متقاضی و یا نماینده او به طور عمد اطلاعات و مدارک نادرست ارائه کند.

3. گروه نیروهای متخصص بین المللی ساسکاچوان زیر گروه اکسپرس اینتری ساسکاچوان

این زیرگروه در برنامه استان ساسکاچوان این امکان را فراهم می کند تا متقاضیانی را که در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری سازمان IRCC هستند، را انتخاب کند. این متقاضیان در صورت دارا بودن تحصیلات لازم، سابقه کاری در یکی از مشاغل مورد نیاز استان، توانایی زبان و سایر فاکتورهایی که به استقرار آنها در ساسکچوان کمک کند، از سوی SINP دعوتنامه ارائه درخواست، دریافت می کنند.

از آنجایی که داوطلبین باید در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری فدرال باشند، درنتیجه باید واجد شرایط 3 برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال باشند:

 • نیروهای متخصص فدرال
 • گروه فنی و حرفه ای فدرال (FSTC)
 • گروه تجربه کانادایی

به منظور واجد شرایط بودن در زیرگروه نیروی متخصص بین المللی – اکسپرس انتری ساسکچوان، متقاضیان باید:

 • اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، باید دارای وضعیت قانونی باشند.
 • در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری فدرال پذیرفته شده باشند و یک شماره پروفایل اکسپرس انتری و کد اعتبارسنجی جویندگان کار را داشته باشند.
 • نتایج تست زبان از یکی از موسسات تست معتبر را ارائه کنند که با سطح زبان اعلان شده در پروفایل اکسپرس انتری شان مطابقت داشته باشد.
 • یک دوره آموزشی حداقل یک ساله بعد از دوره متوسطه یا آموزش های قابل قیاس با سیستم آموزشی کانادا را گذرانده باشند. برنامه تحصیلی باید به اخذ یک مدرک، دیپلم، گواهی یا گواهینامه معادل مدرک فنی و حرفه ای ختم شده باشد.
 • حداقل سطح سابقه کار مرتبط با حوزه تحصیلی و آموزشی خود را در یکی از مشاغل تخصصی مورد تقاضای ساسکاچوان داشته باشند:

– حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت طی 10 سال گذشته برای مشاغل تخصصی (غیرفنی) یا؛

– حداقل 2 سال سابقه کار تمام وقت در مشاغل فنی طی 5 سال گذشته یا؛

– حداقل 1 سال سابقه کار تخصصی در کانادا طی 3 سال گذشته (فنی و غیرفنی)

 • در صورتی که شغل مد نظر در گروه مشاغل نیازمند اخذ مجوز یا گواهینامه الزامی از ساسکاچوان قرار دارد، مدارک مورد نیاز را اخذ کرده باشند.
 • مدرک توانایی مالی مورد نیاز برای اسکان و یک طرح استقرار و سکونت داشته باشند.
 • در فاکتورهای مدنظر استان حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کرده باشند.

فاکتورهای انتخاب :

فاکتور انتخاب امتیازات
تحصیلات و آموزش حداکثر 23 امتیاز
سابقه کار تخصصی حداکثر 15 امتیاز
مهارت زبان حداکثر 20 امتیاز
سن حداکثر 12 امتیاز
ارتباط با بازار کار ساسکاچوان حداکثر 30 امتیاز
مجموع حداکثر 100 امتیاز
نمره قبولی 60 امتیاز
 • متقاضیان با توجه به سطح تحصیلاتشان، مطابق با مدارک آموزش های عالی بعد از متوسطه یا دوره های آموزشی که در یکی از موسسات معتبر ملی یا استانی گذرانده اند، امتیاز دریافت می کنند.برای کسب مدرک در این زیرگروه باید کپی دیپلم، گواهینامه یا مدرک تحصیلی برای هر دوره تحصیلی گذرانده شده همراه با ریزنمراتشان را ارائه کنند.
  آموزش و تحصیلات امتیازات
  ارشد یا دکترا 23
  لیسانس یا دوره ۳ ساله کالج یا دانشگاهی 20
  گواهینامه فنی و حرفه ای معادل با مدرک (Journeyperson) در ساسکاچوان 20
  مدرک، دیپلم یا گواهینامه از یک دوره تمام وقت حداقل دو ساله یا گواهینامه ی معادل با آن 15
  مدرک، دیپلم یا گواهینامه از یک دوره تمام وقت حداقل یک ساله یا گواهینامه معادل با یک مدرک فنی و حرفه ای 12

امتیازات بر اساس مدارک سابقه کار تخصصی (حرفه های سطح 0، A ،B یا یک حرفه ی مشخص) متقاضی در شغل مدنظر طی 10 سال گذشته محاسبه می شود. به ازای هر سال سابقه کار در 5 سال اخر، دو امتیاز اضافه شده و یک امتیاز نیز به ازای هر سال سابقه کاری که متقاضی 6 تا 10 سال قبل از ارائه درخواست داشته باشد، اضافه می گردد.

برای کسب امتیاز از این فاکتور، متقاضی باید نشان دهد که حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت یا معادل نیمه وقت آن را در شغل مد نظرش داشته است.

هر یک از سوابق کاری ذکر شده باید شامل یک معرفی نامه از ناظر یا دفتر منابع انسانی، سوابق کار رسمی یا سایر اسناد رسمی دولتی باشد.

از سال اول تا سال پنجم منتهی به ثبت پرونده امتیازات
5 سال 10
4 سال 8
3 سال 6
2 سال 4
1 سال 2
از سال ششم تا سال دهم منتهی به ثبت پرونده
5 سال 5
4 سال 4
3 سال 3
2 سال 2
1 سال 0

متقاضی بر اساس توانایی در یکی از زبان های رسمی کانادا، انگلیسی یا فرانسه امتیاز دریافت خواهد کرد. در صورتی که متقاضی بر هر دو زبان تسلط داشته باشد باید زبانی را که با آن راحت تر است انتخاب نماید.

مدارک تسلط بر زبان باید نتایج رسمی یکی از تست های زبان تایید شده توسط SINP همانند آیلتس، CELPIP و تست TEF باشد.

متقاضی باید حداقل امتیاز CLB 4 را دریافت نماید.

مهارت زبان امتیازات
CLB 8 یا بالاتر 20
CLB 7 18
CLB 6 16
CLB 5 14
CLB 4 12
فرانسوی زبانان یا انگلیسی زبانان بومی بدون نتایج تست زبان 0

متقاضی بر اساس سن خود بر اساس تاریخ درخواست به SINP امتیاز دریافت می کند.

سن امتیازات
کمتر از 18 سال 0
18-21 سال 8
22-34 سال 12
35-45 سال 10
46-50 سال 8
بیشتر از 50 سال 0

متقاضی بر اساس ارتباط خود به بازار کار ساسکاچوان و توانایی اسکان و استقرار موفقیت آمیز اقتصادی در ساسکاچوان به عنوان یکی از ساکنان دائم امتیازدهی می شود که این امتیاز با پیشنهاد شغلی در یکی از مشاغل بسیار تخصصی صورت می گیرد.

ارتباط به بازار کار ساسکاچوان امتیازات
داشتن پیشنهاد کار تخصصی در یکی از مشاغل سطح 0، A ،B یا یکی حرفه مشخص در ساسکچوان 30
متقاضی یا همسر او دارای یک اقوام نزدیک در ساسکچوان باشد. اقوام نزدیک شامل:

 •     پدر یا مادر
 •     خواهر یا برادر
 •     مادربزرگ یا پدربزرگ
 •     عمه و عمو
 •     خواهر زاده و بردار زاده
 •     پسر/دختر (دایی- خاله- عمه- عمو)
 •     اعضای ناتنی خانواده

اعضای خانواده در ساسکاچوان باید شهروند و یا مقیم دائم در کانادا باشند.

20
سابقه کار قبلی در ساسکاچوان

متقاضی جمعا و حداقل به مدت 12 ماه در طی 5 سال گذشته با یک مجوز کار معتبر مشغول به کار بوده باشد.

5
سابقه دانشجو بودن در ساسکاچوان

متقاضی حداقل یک دوره تمام وقت یک ساله را با یک مجوز تحصیل معتبر گذرانده باشد.

5
Migration
 • چه زمانی نباید درخواست دهید:داوطلبین در صورتی که جزء یکی از موارد زیر باشند، واجد شرایط اپلای به برنامه نیروی متخصص بین المللی SINP نیستند.
  • مدعی پناهندگی در کانادا باشند.
  • در حوزه بهداشت و درمان تخصص داشته باشند.
  • سرو کننده های غذا و نوشیدنی باشند.
  • نتوانند مدارک درخواستی توسط SINP را ارائه نمایند.
  • قصد زندگی و کار در ساسکاچوان به صورت دائم را نداشته باشند.
  • به طور عمد اطلاعاتی غیرواقعی از خود را در درخواست ارائه داده باشند.

لیست مشاغل غیر مجاز در برنامه استانی ساسکچوان (Excluded Occupation List for the SINP)

لیست مشاغلی که از طریق برنامه های مهاجرتی اکسپرس انتری ساسکچوان و برنامه مهاجرتی مشاغل مورد نیاز ساسکچوان نمی توانند درخواست اقامت ارائه کنند.

عنوان شغلی NOC
قانون گذاران 0011
مدیران و مقامات ارشد دولت 0012
مدیران ارشد تجارت، پخش و سایر خدمات n.c.e 0015
مدیران در مراقبت های بهداشتی 0311
مدیران دولتی توسعه سیاست های بهداشتی و اجتماعی و مدیریت برنامه 0411
مدیران دولت تحلیل اقتصادی، تدوین سیاست و مدیریت برنامه 0412
مدیران دولت تدوین سیاست آموزش و مدیریت برنامه 0413
سایر مدیران در مدیریت دولتی 0414
مدیران مدارس و مجریان آموزش ابتدایی و متوسطه 0422
مأموران پلیس 0431
رؤسای آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانی 0432
مأموران نیروهای کانادا 0433
مدیران کتابخانه، بایگانی، موزه و گالری هنر 0511
مدیران انتشار، تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی 0512
مدیران خدمات برنامه های تفریحی، ورزشی و بدنسازی 0513
مدیران آبزی پروری 0823
حسابرسان مالی و حسابداران 1111
نمایندگان اوراق بهادار، کارگزاران سرمایه گذاری و کارگزاران 1113
افسران دادگاه 1227
کارمندان بیمه، مهاجرت، خدمات مرزی و درآمد 1228
تنظیم کنندگان بیمه و بازرسان مطالبات 1312
ارزیاب و ارزش گذار 1314
گمرک، کشتی و سایر کارگزاران 1315
فیزیک دانان و ستاره شناسان 2111
دانشمندان علوم زمین و اقیانوس شناسان 2113
هوا و اقلیم شناسان 2114
سایر مشاغل حرفه ای در علوم فیزیکی 2115
متخصصین جنگلداری 2122
مهندسان نفت 2145
مهندسان هوافضا 2146
معماران منظره 2152
برنامه ریزان شهری و کاربری زمین 2153
خلبانان، مهندسان و مربیان پرواز 2271
افسران عرشه و حمل و نقل آبی 2273
مهندسان حمل و نقل آبی 2274
کنترل کنندگان ترافیک راه آهن و تنظیم کنندگان ترافیک دریایی 2275
هماهنگ کنندگان و سرپرستان پرستاری 3011
پرستاران ثبت شده و پرستاران روانپزشکی 3012
پزشکان متخصص 3111
پزشکان عمومی و خانواده 3112
دندانپزشکان 3113
دام پزشکان 3114
چشم پزشکان 3121
پزشکان بهداشت اولیه 3124
سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت 3125
داروسازان 3131
متخصصان تغذیه 3132
متخصصان شنوایی و آسیب شناسان گفتار زبان 3141
فیزیوتراپ ها 3142
سایر متخصصین مشاغل درمانی 3144
تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی 3213
دندان سازان 3221
بهداشت یاران و درمانگران دندان پزشکی 3222
متخصصین بینایی سنجی 3231
پزشکان معالجه طبیعی 3232
پرستاران کاربردی دارای مجوز 3233
ماساژ درمان گران 3236
دستیاران تدریس و تحقیق مقاطع بالاتر از متوسطه 4012
معلمان دبیرستان 4031
معلمان مدارس ابتدایی و مهدکودک ها 4032
قاضی ها 4111
وکلا و دفترداران اسناد رسمی کبک 4112
مشاغل تخصصی مذهبی 4154
افسران موقت و تحت مراقبت و مشاغل مربوطه 4155
افسران برنامه مخصوص دولت 4168
سایر مشاغل مذهبی 4217
افسران پلیس 4311
آتش نشانان 4312
نیروهای سفارشی کانادایی 4313
کتابداران 5111
محافظان و مجریان 5112
بایگانی کنندگان 5113
نویسندگان و مؤلفان 5121
ویراستاران 5122
روزنامه نگاران 5123
مترجمان و مترجمان همزمان 5125
تهیه کنندگان، کارگردانان، رقصندگان و مشاغل مرتبط 5131
آهنگ سازان و سازندگان 5132
موسیقی دانان و خوانندگان 5133
رقصندگان 5134
بازیگران و کمدین ها 5135
نقاشان، مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمی 5136
تکنسین های کتابخانه و بایگانی عمومی 5211
مشاغل تکنیکی مربوط به موزه و گالری های هنری 5212
عکاسان 5221
اپراتورهای دوربین های عکاسی و فیلم برداری 5222
تکنسین های هنرهای گرافیکی 5223
تکنسین های پخش 5224
تکنسین های ضبط صدا و فیلم 5225
سایر مشاغل فنی و هماهنگی در تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی 5226
پشتیبان مشاغل مربوط به تصاویر متحرک، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی 5227
گویندگان  و سایر پخش کنندگان 5231
سایر مجریان n.e.c 5232
طراحان گرافیک و تصویرگران 5241
طراحان و دکوراتورهای داخلی 5242
تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان خلاق 5243
صنعتگران 5244
طراحان پارچه، چرم و محصولات خز 5245
ورزشکاران 5251
سرمربیان 5252
مسئولین و داوران ورزشی 5253
رهبران و مربیان برنامه های تفریحی، ورزشی و بدنسازی 5254
کارگزاران بیمه 6231
فروشندگان خانه و بنگاه داران 6232
سرپرستان خدمات غذایی 6311
سرپرستان خدمات مشتریان و اطلاعات 6314
آرایشگران و پیرایشگران 6341
تعمیرکنندگان و سازندگان کفش 6343
کارگردانان مراسم تدفین 6346
کارگران فلزات ورقه ای 7233
تکنسین های سرویس و نگهداری تلویزیون کابلی 7247
کمک مکانیک تأسیسات گاز 7253
سرپرستان چاپ و مشاغل مرتبط 7303
کمک مکانیک ماشین 7316
مکانیک ها و سازندگان آسانسور 7318
مکانیک های گرمایش روغن و سوخت های جامد 7331
مهندسان راه آهن 7361
حفاران و بلستر ها، استخراج کنندگان سطح، معادن و ساخت و ساز 7372
حفاران، خدمات، آزمایش کنندگان و کارگران مرتبط با چاه های نفت و گاز 8232
افسران و کارشناسان ماهی گیری 8261
ماهی گیران 8262
سرپرستان تولید محصولات پلاستیکی 9214
سرپرستان تولید منسوجات، پارچه، خز و محصولات چرمی 9217
سرپرستان مونتاژ وسایل نقلیه موتوری 9221
سرپرستان تولیدات الکترونیکی 9222
سرپرستان تولید وسایل الکتریکی 9223
سرپرستان مبلمان و ساخت وسایل 9224
سرپرستان سایر محصولات تولیدی و مونتاژ 9227
اپراتورهای پالپینگ، کاغذ سازی وکنترل روکش 9235
اپراتورهای تصفیه آب و فاضلاب 9243
Migration
 • مشاغل نیازمند مجوز، تاییدیه شغلی و سازمان های صادرکننده مجوز :

  در استان ساسکچوان برای اشتغال دربرخی مشاغل،  افراد باید از سازمان های خاصی مجوز دریافت نمایند. این مجوز ها مربوط به دو برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز هستند و متقاضیانی که دارای این مشاغل هستند و قصد دارند از طریق این دو برنامه به ساسکچوان مهاجرت کنند، باید این مجوز ها را اخذ کنند. اگر استان ساسکچوان این مدارک را درخواست کند، پروسه درخواست متوقف می شود تا این مجوز ها اخذ شوند. اگر این مجوز ها اخذ نشوند، درخواست شما رد شده و مبلغی که پرداخت کرده اید بازگردانده نمی شود.

مشاغل مهندسی و مجوزهای مورد نیاز :

الزامات تحصیلی SINP ویژه این شغل الزامات SINP مربوط به وضعیت حرفه ای یا مجوز NOC

یک نامه از اتحادیه مهندسان متخصص و دانشمندان علوم زمین ساسکچوان APEGS که نشان دهد درخواست متقاضی به عنوان یک مهندس آموزش دیده پذیرفته شده است

و یا

ارائه یک نامه از اتحادیه مهندسان متخصص و دانشمندان علوم زمین ساسکچوان APEGS که نشان دهد به متقاضی امتحانات تایید شده اختصاص داده شده است

*طراحان نرم افزار باید مجوز خود را از طریق اتحادیه متخصصین فناوری اطلاعات پیگیری نمایند

0211- مدیران مهندسی

2131- مهندسان عمران

2132- مهندسان مکانیک

  2133- مهندسان برق و الکترونیک

2134- مهندسان شیمی

2141- مهندسان صنایع

2142- مهندسان مواد و متالوژی

2143- مهندسان معدن

2144- مهندسان زمین شناسی

 2147- مهندسان کامپیوتر (بجز مهندسان و طراحان نرم افزار*)

2148- سایر مهندسان متخصص

 2173- مهندسان نرم افزار

مهاجرت به استرالیامهاجرت کاری استرالیاسرمایه گذاری استرالیا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *