Migration
 • برنامه نیروهای متخصص بین المللی ساسکاچوان
  (SINP International Skilled Worker Category)

  برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان یکی از برنامه های استانی ساسکچوان است و مخصوص متقاضیان خارجی ست که قصد کار و زندگی در ساسکچوان را دارند. این برنامه از سه زیرگروه زیر تشکیل شده است:

  1. متقاضیان دارای پیشنهاد کار (Employment Offer)
  2.  متقاضیانی که سابقه کاری و تحصیلات آنها مطابق یکی از رشته های مورد نیاز استان است (Occupation in demand)
  3. اکسپرس انتری ساسکچوان (Express Entry)

به منظور واجد شرایط بودن در این زیر گروه متقاضیان باید:

 • اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، باید دارای وضعیت قانونی باشند.
 • دارای سطح زبان حداقل CLB 4 در همه مهارت ها (خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدار) از یک موسسه معتبر باشند.
 • یک پیشنهاد کار تمام وقت دائمی از یکی از کارفرمایان ساسکاچوان در یکی از مشاغل سطح 0، A ، B در سیستم مشاغل ملی کانادا (NOC) یا یکی از حرفه های مشخص در استان ساسکچوان داشته باشند.
 • حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در شغل مدنظر را طی 10 سال گذشته داشته باشند.
 • در صورتی که شغل مدنظر در گروه مشاغل نیازمند اخذ مجوز یا گواهینامه الزامی از ساسکاچوان قرار دارد، مدارک مورد نیاز را اخذ کرده باشند.
 • در فاکتورهای مدنظر استان حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کرده باشند.

1. گروه نیروهای متخصص بین المللی – دارای پیشنهاد کار

این زیرگروه از برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان مخصوص نیروهای متخصصی است که یک پیشنهاد کاری از یکی از کارفرمایان ساسکاچوان دریافت کرده اند. پیشنهاد کار باید قبل از درخواست داوطلب مورد موافقت برنامه استانی ساسکچوان قرار گرفته باشد، در غیر این صورت درخواست بلافاصله رد می شود.

به منظور ارزیابی موقعیت شغلی پیشنهاد شده، کارفرمایی که پیشنهاد شغلی را داده است باید در وب سایت کارفرمایان SINP ثبت نام کند. بعد از تایید موقعیت شغلی، کارفرما یک تاییدیه شغلی دریافت می کند که کپی آن باید همراه با درخواست داوطلب به SINP ارائه شود.

به منظور واجد شرایط بودن در زیرگروه نیروی متخصص بین المللی – مشاغل مورد تقاضا، متقاضیان باید:

 • اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، باید دارای وضعیت قانونی باشند.
 • دارای سطح زبان حداقل CLB 4 در همه مهارت ها (خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدار) از یک موسسه معتبر باشند.
 • یک دوره آموزشی حداقل یک ساله بعد از دوره متوسطه یا آموزش های قابل قیاس با سیستم آموزشی کانادا را گذرانده باشند (برنامه تحصیلی باید به اخذ یک مدرک، دیپلم، گواهی یا گواهینامه معادل مدرک فنی و حرفه ای منجر شده باشد)

توجهاز 1 آوریل 2018، تمامی متقاضایان زیرگروه مشاغل مورد تقاضا باید گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی خود را ارائه دهند.

 • طی 10 سال گذشته حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت مرتبط با حوزه تحصیلی و آموزشی خود، در یکی از مشاغل تخصصی مورد تقاضای ساسکاچوان داشته باشند و یا حداقل 2 سال سابقه کار در یکی از مشاغل فنی و حرفه ای مورد نیاز ساسکچوان در 5 سال گذشته داشته باشند و یا حداقل یک سال سابقه کار در کانادا در سه سال گذشته در یکی از مشاغل مورد تقاضا داشته باشند.
 • در صورتی که شغل مد نظر در گروه مشاغل نیازمند اخذ مجوز یا گواهینامه الزامی از ساسکاچوان قرار دارد، مدارک مورد نیاز را اخذ کرده باشند.
 • مدرک منابع مالی مورد نیاز برای اسکان و یک طرح استقرار و سکونت داشته باشند.
 • در فاکتورهای مدنظر استان حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کرده باشند

*کسانی که درخواست پناهندگی داده اند، از طریق این برنامه نمی توانند برای اقامت دائم اقدام کنند.

اگر یکی از موارد زیر پیش بیاید، متقاضی توسط استان انتخاب نمی شود:

 •  SINP مدارک اضافی درخواست کند و متقاضی قادر به ارائه آن نباشد.
 •  متقاضی نتواند ثابت کند که قصدش برای زندگی و کار در ساسکاچوان واقعی است.
 • متقاضی و یا نماینده او به طور عمد اطلاعات و مدارک نادرست ارائه کند.

2. گروه نیروهای متخصص بین المللی – مشاغل مورد تقاضا

این زیرگروه مختص آن دسته از نیروهای ماهری است که دارای سابقه کار در یکی از مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان هستند. برای مهاجرت در این گروه داشتن پیشنهاد کار (Job offer) مورد نیاز نیست.

به منظور واجد شرایط بودن در زیرگروه نیروی متخصص بین المللی – اکسپرس انتری ساسکچوان، متقاضیان باید:

 • اگر در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، باید دارای وضعیت قانونی باشند.
 • در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری فدرال پذیرفته شده باشند و یک شماره پروفایل اکسپرس انتری و کد اعتبارسنجی جویندگان کار را داشته باشند.
 • نتایج تست زبان از یکی از موسسات تست معتبر را ارائه کنند که با سطح زبان اعلان شده در پروفایل اکسپرس انتری شان مطابقت داشته باشد.
 • یک دوره آموزشی حداقل یک ساله بعد از دوره متوسطه یا آموزش های قابل قیاس با سیستم آموزشی کانادا را گذرانده باشند. برنامه تحصیلی باید به اخذ یک مدرک، دیپلم، گواهی یا گواهینامه معادل مدرک فنی و حرفه ای ختم شده باشد.
 • حداقل سطح سابقه کار مرتبط با حوزه تحصیلی و آموزشی خود را در یکی از مشاغل تخصصی مورد تقاضای ساسکاچوان داشته باشند:

– حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت طی 10 سال گذشته برای مشاغل تخصصی (غیرفنی) یا؛

– حداقل 2 سال سابقه کار تمام وقت در مشاغل فنی طی 5 سال گذشته یا؛

– حداقل 1 سال سابقه کار تخصصی در کانادا طی 3 سال گذشته (فنی و غیرفنی)

 • در صورتی که شغل مد نظر در گروه مشاغل نیازمند اخذ مجوز یا گواهینامه الزامی از ساسکاچوان قرار دارد، مدارک مورد نیاز را اخذ کرده باشند.
 • مدرک توانایی مالی مورد نیاز برای اسکان و یک طرح استقرار و سکونت داشته باشند.
 • در فاکتورهای مدنظر استان حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کرده باشند.

3. گروه نیروهای متخصص بین المللی ساسکاچوان زیر گروه اکسپرس اینتری ساسکاچوان

این زیرگروه در برنامه استان ساسکاچوان این امکان را فراهم می کند تا متقاضیانی را که در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری سازمان IRCC هستند، را انتخاب کند. این متقاضیان در صورت دارا بودن تحصیلات لازم، سابقه کاری در یکی از مشاغل مورد نیاز استان، توانایی زبان و سایر فاکتورهایی که به استقرار آنها در ساسکچوان کمک کند، از سوی SINP دعوتنامه ارائه درخواست، دریافت می کنند.

از آنجایی که داوطلبین باید در بانک اطلاعاتی اکسپرس انتری فدرال باشند، درنتیجه باید واجد شرایط 3 برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال باشند:

 • نیروهای متخصص فدرال
 • گروه فنی و حرفه ای فدرال (FSTC)
 • گروه تجربه کانادایی

فاکتورهای انتخاب :

فاکتور انتخابامتیازات
تحصیلات و آموزشحداکثر 23 امتیاز
سابقه کار تخصصیحداکثر 15 امتیاز
مهارت زبانحداکثر 20 امتیاز
سنحداکثر 12 امتیاز
ارتباط با بازار کار ساسکاچوانحداکثر 30 امتیاز
مجموعحداکثر 100 امتیاز
نمره قبولی60 امتیاز
 • متقاضیان با توجه به سطح تحصیلاتشان، مطابق با مدارک آموزش های عالی بعد از متوسطه یا دوره های آموزشی که در یکی از موسسات معتبر ملی یا استانی گذرانده اند، امتیاز دریافت می کنند.برای کسب مدرک در این زیرگروه باید کپی دیپلم، گواهینامه یا مدرک تحصیلی برای هر دوره تحصیلی گذرانده شده همراه با ریزنمراتشان را ارائه کنند.
  آموزش و تحصیلاتامتیازات
  ارشد یا دکترا23
  لیسانس یا دوره ۳ ساله کالج یا دانشگاهی20
  گواهینامه فنی و حرفه ای معادل با مدرک (Journeyperson) در ساسکاچوان20
  مدرک، دیپلم یا گواهینامه از یک دوره تمام وقت حداقل دو ساله یا گواهینامه ی معادل با آن15
  مدرک، دیپلم یا گواهینامه از یک دوره تمام وقت حداقل یک ساله یا گواهینامه معادل با یک مدرک فنی و حرفه ای12

امتیازات بر اساس مدارک سابقه کار تخصصی (حرفه های سطح 0، A ،B یا یک حرفه ی مشخص) متقاضی در شغل مدنظر طی 10 سال گذشته محاسبه می شود. به ازای هر سال سابقه کار در 5 سال اخر، دو امتیاز اضافه شده و یک امتیاز نیز به ازای هر سال سابقه کاری که متقاضی 6 تا 10 سال قبل از ارائه درخواست داشته باشد، اضافه می گردد.

برای کسب امتیاز از این فاکتور، متقاضی باید نشان دهد که حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت یا معادل نیمه وقت آن را در شغل مد نظرش داشته است.

هر یک از سوابق کاری ذکر شده باید شامل یک معرفی نامه از ناظر یا دفتر منابع انسانی، سوابق کار رسمی یا سایر اسناد رسمی دولتی باشد.

از سال اول تا سال پنجم منتهی به ثبت پروندهامتیازات
5 سال10
4 سال8
3 سال6
2 سال4
1 سال2
از سال ششم تا سال دهم منتهی به ثبت پرونده
5 سال5
4 سال4
3 سال3
2 سال2
1 سال0

متقاضی بر اساس توانایی در یکی از زبان های رسمی کانادا، انگلیسی یا فرانسه امتیاز دریافت خواهد کرد. در صورتی که متقاضی بر هر دو زبان تسلط داشته باشد باید زبانی را که با آن راحت تر است انتخاب نماید.

مدارک تسلط بر زبان باید نتایج رسمی یکی از تست های زبان تایید شده توسط SINP همانند آیلتس، CELPIP و تست TEF باشد.

متقاضی باید حداقل امتیاز CLB 4 را دریافت نماید.

مهارت زبانامتیازات
CLB 8 یا بالاتر20
CLB 718
CLB 616
CLB 514
CLB 412
فرانسوی زبانان یا انگلیسی زبانان بومی بدون نتایج تست زبان0

متقاضی بر اساس سن خود بر اساس تاریخ درخواست به SINP امتیاز دریافت می کند.

سنامتیازات
کمتر از 18 سال0
18-21 سال8
22-34 سال12
35-45 سال10
46-50 سال8
بیشتر از 50 سال0

متقاضی بر اساس ارتباط خود به بازار کار ساسکاچوان و توانایی اسکان و استقرار موفقیت آمیز اقتصادی در ساسکاچوان به عنوان یکی از ساکنان دائم امتیازدهی می شود که این امتیاز با پیشنهاد شغلی در یکی از مشاغل بسیار تخصصی صورت می گیرد.

ارتباط به بازار کار ساسکاچوانامتیازات
داشتن پیشنهاد کار تخصصی در یکی از مشاغل سطح 0، A ،B یا یکی حرفه مشخص در ساسکچوان30
متقاضی یا همسر او دارای یک اقوام نزدیک در ساسکچوان باشد. اقوام نزدیک شامل:

 •     پدر یا مادر
 •     خواهر یا برادر
 •     مادربزرگ یا پدربزرگ
 •     عمه و عمو
 •     خواهر زاده و بردار زاده
 •     پسر/دختر (دایی- خاله- عمه- عمو)
 •     اعضای ناتنی خانواده

اعضای خانواده در ساسکاچوان باید شهروند و یا مقیم دائم در کانادا باشند.

20
سابقه کار قبلی در ساسکاچوان

متقاضی جمعا و حداقل به مدت 12 ماه در طی 5 سال گذشته با یک مجوز کار معتبر مشغول به کار بوده باشد.

5
سابقه دانشجو بودن در ساسکاچوان

متقاضی حداقل یک دوره تمام وقت یک ساله را با یک مجوز تحصیل معتبر گذرانده باشد.

5
Migration
 • چه زمانی نباید درخواست دهید:داوطلبین در صورتی که جزء یکی از موارد زیر باشند، واجد شرایط اپلای به برنامه نیروی متخصص بین المللی SINP نیستند.
  • مدعی پناهندگی در کانادا باشند.
  • در حوزه بهداشت و درمان تخصص داشته باشند.
  • سرو کننده های غذا و نوشیدنی باشند.
  • نتوانند مدارک درخواستی توسط SINP را ارائه نمایند.
  • قصد زندگی و کار در ساسکاچوان به صورت دائم را نداشته باشند.
  • به طور عمد اطلاعاتی غیرواقعی از خود را در درخواست ارائه داده باشند.

لیست مشاغل غیر مجاز در برنامه استانی ساسکچوان (Excluded Occupation List for the SINP)

لیست مشاغلی که از طریق برنامه های مهاجرتی اکسپرس انتری ساسکچوان و برنامه مهاجرتی مشاغل مورد نیاز ساسکچوان نمی توانند درخواست اقامت ارائه کنند.

عنوان شغلیNOC
قانون گذاران0011
مدیران و مقامات ارشد دولت0012
مدیران ارشد تجارت، پخش و سایر خدمات n.c.e0015
مدیران در مراقبت های بهداشتی0311
مدیران دولتی توسعه سیاست های بهداشتی و اجتماعی و مدیریت برنامه0411
مدیران دولت تحلیل اقتصادی، تدوین سیاست و مدیریت برنامه0412
مدیران دولت تدوین سیاست آموزش و مدیریت برنامه0413
سایر مدیران در مدیریت دولتی0414
مدیران مدارس و مجریان آموزش ابتدایی و متوسطه0422
مأموران پلیس0431
رؤسای آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانی0432
مأموران نیروهای کانادا0433
مدیران کتابخانه، بایگانی، موزه و گالری هنر0511
مدیران انتشار، تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی0512
مدیران خدمات برنامه های تفریحی، ورزشی و بدنسازی0513
مدیران آبزی پروری0823
حسابرسان مالی و حسابداران1111
نمایندگان اوراق بهادار، کارگزاران سرمایه گذاری و کارگزاران1113
افسران دادگاه1227
کارمندان بیمه، مهاجرت، خدمات مرزی و درآمد1228
تنظیم کنندگان بیمه و بازرسان مطالبات1312
ارزیاب و ارزش گذار1314
گمرک، کشتی و سایر کارگزاران1315
فیزیک دانان و ستاره شناسان2111
دانشمندان علوم زمین و اقیانوس شناسان2113
هوا و اقلیم شناسان2114
سایر مشاغل حرفه ای در علوم فیزیکی2115
متخصصین جنگلداری2122
مهندسان نفت2145
مهندسان هوافضا2146
معماران منظره2152
برنامه ریزان شهری و کاربری زمین2153
خلبانان، مهندسان و مربیان پرواز2271
افسران عرشه و حمل و نقل آبی2273
مهندسان حمل و نقل آبی2274
کنترل کنندگان ترافیک راه آهن و تنظیم کنندگان ترافیک دریایی2275
هماهنگ کنندگان و سرپرستان پرستاری3011
پرستاران ثبت شده و پرستاران روانپزشکی3012
پزشکان متخصص3111
پزشکان عمومی و خانواده3112
دندانپزشکان3113
دام پزشکان3114
چشم پزشکان3121
پزشکان بهداشت اولیه3124
سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت3125
داروسازان3131
متخصصان تغذیه3132
متخصصان شنوایی و آسیب شناسان گفتار زبان3141
فیزیوتراپ ها3142
سایر متخصصین مشاغل درمانی3144
تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی3213
دندان سازان3221
بهداشت یاران و درمانگران دندان پزشکی3222
متخصصین بینایی سنجی3231
پزشکان معالجه طبیعی3232
پرستاران کاربردی دارای مجوز3233
ماساژ درمان گران3236
دستیاران تدریس و تحقیق مقاطع بالاتر از متوسطه4012
معلمان دبیرستان4031
معلمان مدارس ابتدایی و مهدکودک ها4032
قاضی ها4111
وکلا و دفترداران اسناد رسمی کبک4112
مشاغل تخصصی مذهبی4154
افسران موقت و تحت مراقبت و مشاغل مربوطه4155
افسران برنامه مخصوص دولت4168
سایر مشاغل مذهبی4217
افسران پلیس4311
آتش نشانان4312
نیروهای سفارشی کانادایی4313
کتابداران5111
محافظان و مجریان5112
بایگانی کنندگان5113
نویسندگان و مؤلفان5121
ویراستاران5122
روزنامه نگاران5123
مترجمان و مترجمان همزمان5125
تهیه کنندگان، کارگردانان، رقصندگان و مشاغل مرتبط5131
آهنگ سازان و سازندگان5132
موسیقی دانان و خوانندگان5133
رقصندگان5134
بازیگران و کمدین ها5135
نقاشان، مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمی5136
تکنسین های کتابخانه و بایگانی عمومی5211
مشاغل تکنیکی مربوط به موزه و گالری های هنری5212
عکاسان5221
اپراتورهای دوربین های عکاسی و فیلم برداری5222
تکنسین های هنرهای گرافیکی5223
تکنسین های پخش5224
تکنسین های ضبط صدا و فیلم5225
سایر مشاغل فنی و هماهنگی در تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی5226
پشتیبان مشاغل مربوط به تصاویر متحرک، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی5227
گویندگان  و سایر پخش کنندگان5231
سایر مجریان n.e.c5232
طراحان گرافیک و تصویرگران5241
طراحان و دکوراتورهای داخلی5242
تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان خلاق5243
صنعتگران5244
طراحان پارچه، چرم و محصولات خز5245
ورزشکاران5251
سرمربیان5252
مسئولین و داوران ورزشی5253
رهبران و مربیان برنامه های تفریحی، ورزشی و بدنسازی5254
کارگزاران بیمه6231
فروشندگان خانه و بنگاه داران6232
سرپرستان خدمات غذایی6311
سرپرستان خدمات مشتریان و اطلاعات6314
آرایشگران و پیرایشگران6341
تعمیرکنندگان و سازندگان کفش6343
کارگردانان مراسم تدفین6346
کارگران فلزات ورقه ای7233
تکنسین های سرویس و نگهداری تلویزیون کابلی7247
کمک مکانیک تأسیسات گاز7253
سرپرستان چاپ و مشاغل مرتبط7303
کمک مکانیک ماشین7316
مکانیک ها و سازندگان آسانسور7318
مکانیک های گرمایش روغن و سوخت های جامد7331
مهندسان راه آهن7361
حفاران و بلستر ها، استخراج کنندگان سطح، معادن و ساخت و ساز7372
حفاران، خدمات، آزمایش کنندگان و کارگران مرتبط با چاه های نفت و گاز8232
افسران و کارشناسان ماهی گیری8261
ماهی گیران8262
سرپرستان تولید محصولات پلاستیکی9214
سرپرستان تولید منسوجات، پارچه، خز و محصولات چرمی9217
سرپرستان مونتاژ وسایل نقلیه موتوری9221
سرپرستان تولیدات الکترونیکی9222
سرپرستان تولید وسایل الکتریکی9223
سرپرستان مبلمان و ساخت وسایل9224
سرپرستان سایر محصولات تولیدی و مونتاژ9227
اپراتورهای پالپینگ، کاغذ سازی وکنترل روکش9235
اپراتورهای تصفیه آب و فاضلاب9243
Migration
 • مشاغل نیازمند مجوز، تاییدیه شغلی و سازمان های صادرکننده مجوز :

  در استان ساسکچوان برای اشتغال دربرخی مشاغل،  افراد باید از سازمان های خاصی مجوز دریافت نمایند. این مجوز ها مربوط به دو برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز هستند و متقاضیانی که دارای این مشاغل هستند و قصد دارند از طریق این دو برنامه به ساسکچوان مهاجرت کنند، باید این مجوز ها را اخذ کنند. اگر استان ساسکچوان این مدارک را درخواست کند، پروسه درخواست متوقف می شود تا این مجوز ها اخذ شوند. اگر این مجوز ها اخذ نشوند، درخواست شما رد شده و مبلغی که پرداخت کرده اید بازگردانده نمی شود.

مشاغل مهندسی و مجوزهای مورد نیاز :

الزامات تحصیلی SINP ویژه این شغلالزامات SINP مربوط به وضعیت حرفه ای یا مجوزNOC

یک نامه از اتحادیه مهندسان متخصص و دانشمندان علوم زمین ساسکچوان APEGS که نشان دهد درخواست متقاضی به عنوان یک مهندس آموزش دیده پذیرفته شده است

و یا

ارائه یک نامه از اتحادیه مهندسان متخصص و دانشمندان علوم زمین ساسکچوان APEGS که نشان دهد به متقاضی امتحانات تایید شده اختصاص داده شده است

*طراحان نرم افزار باید مجوز خود را از طریق اتحادیه متخصصین فناوری اطلاعات پیگیری نمایند

0211- مدیران مهندسی

2131- مهندسان عمران

2132- مهندسان مکانیک

  2133- مهندسان برق و الکترونیک

2134- مهندسان شیمی

2141- مهندسان صنایع

2142- مهندسان مواد و متالوژی

2143- مهندسان معدن

2144- مهندسان زمین شناسی

 2147- مهندسان کامپیوتر (بجز مهندسان و طراحان نرم افزار*)

2148- سایر مهندسان متخصص

 2173- مهندسان نرم افزار

مهاجرت به استرالیامهاجرت کاری استرالیاسرمایه گذاری استرالیا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *