اگر رشته تحصیلی ما با شغلمون متفاوت باشه چه کنیم؟

امروز می خوایم به یک سئوال دیگه خیلی از شما عزیزان پاسخ بدیم. اینکه اگر رشته تحصیلی ما با شغلمون متفاوت باشه، آیا امکان اقدام برای پروسه مهاجرت کاری استرالیا رو داریم؟ شاید این سئوال شما هم باشه. پس با ما در این ویدیو همراه باشید تا به طور مختصر به پرسشتون پاسخ داده بشه.