مجموعه مصاحبه های سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت با برادران منش

 

صحبت هاب مفصلی داشتیم با برادران منش، مدیران عامل یکی از بزرگترین شرکت های عمرانی و ساخت و ساز در استرالیا که نه تنها توصیه ها و تجربیات جالب و بی نظیری برای کلاینت های عزیز بیزنسی خواهند داشت، بلکه برای متقاضیان ویزاهای کاری هم نکات کم نظیری رو ارائه کرده اند.

قسمت اول مصاحبه با برادران منش با موضوع بازار کار مهندسان عمران

قسمت دوم مصاحبه با برادران منش با موضوع بازار کار مهندسان عمران

قسمت سوم مصاحبه با برادران منش با موضوع وضعیت استخدام نیروهای عمرانی و نیز شرکت های Sole Trader در استرالیا

قسمت چهارم مصاحبه با برادران منش با موضوع وضعیت استخدام نیروهای عمرانی و نیز شرکت های Sole Trader در استرالیا

قسمت پنجم مصاحبه با برادران منش با موضوع راه اندازی کسب و کار در استرالیا

قسمت ششم مصاحبه با برادران منش – هرآنچه درباره راه اندازی کسب و کار در استرالیا باید بدایند

قسمت هفتم مصاحبه با برادران منش در خصوص راه کار های سرمایه گذاری در سیستم های شراکتی ساخت و ساز (Trust Company) در استرالیا

قسمت هشتم مصاحبه با برادران منش با موضوع راه کارهای سرمایه گذاری در زمینه های وابسته به ساخت و ساز

قسمت نهم مصاحبه با برادران منش با موضوع راه کارهای سرمایه گذاری در صنایع وابسته به ساخت و ساز در استرالیا

قسمت دهم مصاحبه با برادران منش – فرصت طلایی سرمایه گذاری در کنار بهترین های صنعت ساخت و ساز

قسمت یازدهم مصاحبه با برادران منش – پاسخ به پرسش های متعدد بیزینسمن های ایرانی در خصوص چگونگی راه اندازی کسب و کار در استرالیا

قسمت دوازدهم مصاحبه با برادران منش – ادامه پاسخ به پرسش های متعدد بیزینسمن های ایرانی در خصوص چگونگی راه اندازی کسب و کار در استرالیا

قسمت سیزدهم مصاحبه با برادران منش با موضوع بررسی شرایط راه اندازی کسب و کار موفق و اخذ وام های بانکی

قسمت چهاردهم مصاحبه با برادران منش – پاسخ به پرسش های عزیزانی که در زمینه سرمایه گذاری اقدام کرده و در خصوص وام های بانکی سئوال داشته اند

قسمت پانزدهم و آخرین قسمت از مجموعه مصاحبه های برادران منش – بهترین های ساخت و ساز در استرالیا به سئوالات شما پاسخ می دهند