دریافت دعوتنامه ( اسپانسرشیپ)
,

اسپانسر شخصی ویزای 457

تغییراتی در قوانین بررسی مدارک متقاضیان ویزای 457 بوجود آمده است که باعث دشوار شدن پروسه‌ی اسپانسر شخصی می‌شود.