آزمون های زبان انگلیسی استرالیا

مدرک زبان برای مهاجرت به استرالیا

یکی از اولین سوالات افراد در زمان اقدام برای مهاجرت به استرالیا، سطح زبان و مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت به استرالیا است و آیا امکان مهاجرت به این کشور بدون ارائه نمره زبان وجود دارد؟

متقاضیان اخذ ویزاهای کشور استرالیا، نیاز به ارائه نمره زبان انگلیسی خواهند داشت که یکی از نکات حائز اهمیت این کشور مهاجرپذیر محسوب می شود. نمره زبان لازم برای انواع ویزاهای این کشور متفاوت است. سطح زبان مورد نیاز ویزای اسکیلدورکر، ویزای تحصیلی، ویزای اسپانسری کارفرما و سایر ویزاها تفاوت دارد. همچنین ویزای سرمایه گذاری این امکان را به متقاضیان میدهد که در ازای نمره زبان هزینه ای که توسط اداره مهاجرت استرالیا اعلام شده است را پرداخت بکنند و دوره های آموزشی زبان را بعد از ورود به استرالیا پشت سر بگذارند. لازم به ذکر است در ویزاهایی مانند ویزای توریستی، ویزای والدین و برخی ویزاهای دیگر ارائه نمره زبان و مدرک زبان برای مهاجرت به استرالیا الزامی نیست.

در زمینه مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای اسکلید ورکر که پروسه ای رقابتی محسوب میشود، یکی از اصلی ترین فاکتور های امتیاز دهنده نمره زبان برای مهاجرت به استرالیا می باشد. بنابراین متقاضیان مهاجرت به استرالیا، با افزایش سطح دانش زبان می توانند شانس خود را برای اخذ اقامت این کشور افزایش دهند. در ویزاهای اسکیلد ورکر یکی از نکات حائز اهمیت،  الزام اخذ نمره مشخص شده در هر چهار مهارت آزمون می باشد. به عنوان مثال در آزمون آیلتس حداقل نمره مورد نیاز جهت ورود به صف دعوتنامه، نمره 6 در هر چهار مهارت می باشد. برای مهاجرت کاری به استرالیا، چهار آزمون زبان IELTS, PTE, CAE و OET مورد پذیرش کشور استرالیا می باشد. توجه داشته باشید که نمره زبان از زمان صدور در اداره مهاجرت استرالیا تا سه سال اعتبار خواهد داشت. همچنین آزمون های زبان Home edition مورد تایید استرالیا نمی باشند.

همچنین نمره زبان همسر برای مهاجرت به استرالیا تاثیر گذار می باشد.

آزمون IELTS (آیلتس)

آزمون آیلتس یکی از معتبرترین آزمون های دنیا محسوب می شود و سنتر های آیلتس در بیش از 110 کشور دنیا این آزمون را برگزار میکنند. IELTS مخففInternational English Language Testing System و به معنی سامانه جهانی ارزیابی زبان انگلیسی است و می توان گفت در تمامی کشور های انگلیسی زبان مورد تایید می باشد. نمره دهی در آزمون آیلتس از 0 تا 9 در هر مهارت در نظر گرفته شده است. شما با اخذ نمره مد نظر در این آزمون تقریبا برای تمامی دانشگاه های انگلیسی جهان امکان اقدام خواهید داشت.

در نظر داشته باشید برای اخذ صفر امتیاز مهاجرتی از نمره زبان شما می بایست در تمامی مهارت های آزمون آیلتس نمره 6 به بالا را کسب کنید که این نمره شما را برای ورود به صف دعوتنامه واجد شرایط میکند. برای اخذ 10 امتیاز مهاجرتی شما می بایست در تمامی مهارت های این آزمون نمره 7 به بالا را کسب کنید و شانس مهاجرتی خود را در صف رقابت افزایش دهید. برای اخذ 20 امتیاز مهاجرتی شما می بایست نمره 8 به بالا را در هر چهار مهارت آزمون آیلتس کسب کنید. لازم به ذکر است در پروسه مهاجرت اسکیلد ورکر به استرالیا آزمون آیلتس General  و Academic هر دو مورد تایید می باشند.

آزمون  (PTE)

 

PTE که مخفف Pearson Test of English می باشد یکی دیگر از آزمون های مورد تایید کشور استرالیا است. می توان گفت این آزمون در قیاس با آزمون آیلتس، تعداد قبولی بیشتری دارد و به همین دلیل اکثر متقاضیان مهاجرت اسکیلدورکر از طریق PTE اقدام به اخذ نمره مورد نظر خود می نمایند. آزمون PTE نیز مانند آیلتس شامل چهار مهارت Speaking, Listening, Writing و Reading می باشد. سیستم نمره دهی در این آزمون از 0 تا 90 می باشد.  آزمون PTE در ایران برگزار نمی شود و متقاضیان برای شرکت در این آزمون می بایست در کشور های برگزار کننده همسایه، مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، امارت و عراق اقدام بفرمایند. این آزمون به صورت کامپیوتری برگزار می شود و توسط هوش مصنوعی تصحیح و ارزیابی می گردد.

در نظر داشته باشید برای اخذ صفر امتیاز مهاجرتی از نمره زبان شما می بایست در تمامی مهارت های آزمون PTE نمره 50 به بالا را کسب کنید که این نمره شما را برای ورود به صف دعوتنامه واجد شرایط میکند. برای اخذ 10 امتیاز مهاجرتی شما می بایست در تمامی مهارت های این آزمون نمره 65 به بالا را کسب کنید و شانس مهاجرتی خود را در صف رقابت افزایش دهید. برای اخذ 20 امتیاز مهاجرتی شما می بایست نمره 79 به بالا را در هر چهار مهارت آزمون آیلتس کسب کنید.

آزمون CAE

یکی دیگر از آزمون هایی که متقاضیان می توانند برای مهاجرت کاری به استرالیا در آن شرکت کنند آزمون CAE می باشد. CAE مخفف Certificate in Advanced English است و توسط سازمان Cambridge English Language Assessment برگزار می شود. این آزمون در قیاس با آزمون آیلتس و PTE مخاطب کمتری را به خود اختصاص می دهد.

در نظر داشته باشید برای اخذ صفر امتیاز مهاجرتی از نمره زبان شما می بایست در تمامی مهارت های آزمون CAE نمره 169 به بالا را کسب کنید که این نمره شما را برای ورود به صف دعوتنامه واجد شرایط میکند. برای اخذ 10 امتیاز مهاجرتی شما می بایست در تمامی مهارت های این آزمون نمره 185 به بالا را کسب کنید و شانس مهاجرتی خود را در صف رقابت افزایش دهید. برای اخذ 20 امتیاز مهاجرتی شما می بایست نمره 200 به بالا را در هر چهار مهارت آزمون CAE کسب کنید.

آزمون OET

 این آزمون نیز برای مهاجرت کاری به استرالیا مورد تایید می باشد. OET مخفف Occupational English Test و معمولا برای مشاغل حوزه های پزشکی و پیرا پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون نیز مانند آزمون های قبلی هر چهار مهارت را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

در نظر داشته باشید برای اخذ امتیاز معادل آیلتس 6 و 7 از نمره زبان شما می بایست در تمامی مهارت های آزمون OET سطح B به بالا را کسب کنید که این نمره شما را برای ورود به صف دعوتنامه واجد شرایط میکند. برای اخذ 20 امتیاز مهاجرتی شما می بایست سطح A به بالا را در هر چهار مهارت آزمون OET کسب کنید.