سازمان مهندسین استرالیا EA

Engineers Australia

این سازمان مسئولیت ارزیابی مهارت کسانی که شاغل در سی و یک رشته مهندسی هستند را بر عهده دارد و با توجه به تقسیم بندی مشاغل مهندسی در استرالیا ، این مشاغل در 4 گروه توسط سازمان مهندسین استرالیا ارزیابی می شوند :

متقاضی باید مدرکی برابر با لیسانس استرالیا داشته باشند و نحوه ارزیابی در این گروه شغلی بیشتر به حوزه فعالیت شخص در زمینه سوابق مدیریتی بر می گردد.

( مهندسانی که سابقه کاری مدیریت بالا در طول زمینه فعالیت مهندسی خود داشته باشند). سکشن دانشگاهی فرد متقاضی می بایستی یک باشد.

Skill Level 1برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

در این گروه مدرک تحصیلی متقاضی می بایست برابر با 4 سال تحصیل بعد از دوره متوسطه باشد و سکشن دانشگاهی که شخص از آن فارغ التحصیل شده است یک باشد.

Skill Level 1 برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

در این گروه مدرک تحصیلی متقاضی می بایست برابر با 3 سال تحصیل در استرالیا باشد و معمولا شخص از دانشگاهی با سکشنی جز یک فارغ التحصیل شده است.

Skill Level 1 برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

در این گروه مدرک تحصیلی متقاضی برابر با 2 سال تحصیل در استرالیا خواهد بود و دانشگاهی که شخص فارغ التحصیل شده می بایستی کاردانی سکشن یک یا لیسانس سکشن دو باشد.

Skill Level 2  برای پرونده ارزیابی در نظر گرفته می شود.

* در صورتیکه سکشن دانشگاهی شخص یک نباشد و یا متقاضی در شغل مهندسی فعالیت داشته باشد که با مدرک اخذ شده همخوانی نداشته باشد، عنوان شغلی متقاضی Engineering Technologist خواهد شد.

هزینه های ارزیابی در سازمان مهندسی

پادکست آموزشی سازمان مهندسین استرالیا

در این سازمان بسته به نوع ارزیابی هزینه های متفاوتی باید پرداخت گردد که جدول آن بصورت زیر است:

ردیفشیوه ارزیابیهزینه ارزیابی
1ارزیابی CDR  استاندارد810 دلار استرالیا
2ارزیابی CDR استاندارد همراه با سوابق شغلی1178 دلار استرالیا
3ارزیابی CDR استاندارد به همراه مدرک  PHD1040 دلار استرالیا
4ارزیابی CDR استاندارد همراه با سوابق شغلی همراه مدرک PHD1408 دلار استرالیا

هزینه ارزیابی مدارک توسط سازمان مهندسین استرالیا برای حالت نرمال 810 دلار (استرالیا) و حدود سه ماه بازه زمانی پاسخگویی به ارزیابی متقاضی به طول می انجامد. در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد ارزیابی مدارک به صورت سریعتر از حد معمول انجام شود (Fast Track) باید علاوه بر مبلغ ذکر شده 310.91 دلار مازاد پرداخت نماید.

مدت زمان ارزیابی مدارک حدود بیست روزی کاری به طول خواهد انجامید. در صورتی ارزیابی سوابق کاری توسط سازمان مهندسین استرالیا انجام شود، مبلغ 418 دلار و ارزیابی مدرک دکترا مبلغ 280 دلار به هزینه ها اضافه می شود.

ویدیوی آموزشی سازمان مهندسین استرالیا

همانطور که گفته شد در این سازمان مشاغل مهندسی مورد ارزیابی قرا می گیرد این سازمان در مجموع سی و یک شغل زیر ار ارزیابی می کند :

ANZSCOکد عنوان شغل تحصیلات مورد نیاز
133211Engineering Managerمدیر مهندسیمعادل لیسانس استرالیا
233111Chemical Engineerمهندس شیمیمعادل لیسانس استرالیا
233112Materials Engineerمهندس موادمعادل لیسانس استرالیا
233211Civil Engineer مهندس عمرانمعادل لیسانس استرالیا
233212Geotechnical Engineer مهندس تکنولوژی خاکمعادل لیسانس استرالیا
233214Structural Engineerمهندس سازهمعادل لیسانس استرالیا
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقلمعادل لیسانس استرالیا
233311Electrical Engineerمهندس برقمعادل لیسانس استرالیا
233411Electronics Engineerمهندس الکترونیکمعادل لیسانس استرالیا
233511Industrial Engineer مهندس صنایعمعادل لیسانس استرالیا
233512Mechanical Engineer مهندس مکانیکمعادل لیسانس استرالیا
233513Production or Plant Engineer مهندسی تولید و کارخانهمعادل لیسانس استرالیا
233611Mining Engineer (excluding Petroleum) مهندسی معدن ( به استثناء نفت )معادل لیسانس استرالیا
233612Petroleum Engineer مهندس نفتمعادل لیسانس استرالیا
233911Aeronautical Engineer مهندس هوا فضامعادل لیسانس استرالیا
233912Agricultural Engineer مهندس کشاورزیمعادل لیسانس استرالیا
233913Biomedical Engineer مهندس پزشکیمعادل لیسانس استرالیا
233914Engineering Technologistتکنولوژیست مهندسیمعادل لیسانس استرالیا
233915Environmental Engineer مهندس محیط زیستمعادل لیسانس استرالیا
233916Naval Architect / Marine Designer طراح سازه های آبیمعادل لیسانس استرالیا
233999Engineering Professionals necسایر مهندسین حرفه اییمعادل لیسانس استرالیا
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابرات و ارتباطاتمعادل لیسانس استرالیا
263312Telecommunications Network Engineer مهندس شبکه  مخابراتمعادل لیسانس استرالیا
312211Civil Engineering Draftspersonدستیار مهندس عمرانمعادل فوق دیپلم استرالیا
312311Electrical Engineering Draftspersonدستیار مهندس برقمعادل فوق دیپلم استرالیا
312411Electronic Engineering Draftsperson دستیار مهندس الکترونیکمعادل فوق دیپلم استرالیا
312511Mechanical Engineering Draftsperson دستیار مهندس مکانیکمعادل فوق دیپلم استرالیا
312999Building and Engineering Technicians nec تکنسین مهندسی ساختمعادل فوق دیپلم استرالیا
313212Telecommunications Field Engineerکارشناسمعادل فوق دیپلم استرالیا
313213Telecommunications Network Plannerمعادل فوق دیپلم استرالیا
313214Telecommunications Technical Officer or Technologistمعادل فوق دیپلم استرالیا
 • مدارک تحصیلی تمامی مقاطع تحصیلی
 • مدارک کاری طبق استاندارد های تعریف شده
 • سه پروژه (Career Episodes) طبق فرمت خواسته شده توسط سازمان مهندسین استرالیا
 • خلاصه CDR طبق جدول ارائه شده توسط سازمان مهندسی (Summary Statement)
 • فایل CPD ( نوشتن فعالیتهایی چون شرکت در سمینارها، همایش ها، دوره های کوتاه مدت که باعث آپدیت شدن شخص بعد از زمان فارغ التحصیلی انجام گرفته است.)
 • مدرک زبان آیلتس (جنرال یا آکادمیک) و یا معادل آن در دیگر آزمون ها (PTE, TOFEL)
 • مدارک شناسایی

پروژه ها (CDR)

پروژه (CDR)

 • پروژه ها نقش کلیدی در ارزیابی پرونده متقاضی دارند و به هیچ عنوان نباید از منابعی کپی برداری شده باشد.
 • برای گرفتن اسسمنت از سازمان مهندسین استرالیا نیاز به چهار بند اسکر 6 یا معادل های آن در آزمون ها دیگر در یک یا چند آزمون است. مدارک ذکر شده در بالا باید به صورت انگلیسی و به همراه ترجمه آن ها برای سازمان مهندسی استرالیا ارسال گردد.

همان طور که گفته شد فرد متقاضی می بایستی سه پروژه کاری خود را که در طول تجربه کاری انجام داده و یا در آن ها شرکت داشته است را انتخاب و مطابق با فرمت سازمان مهندسین استرالیا (فرمت زیر) نوشته و برای ارزیابی برای سازمان مهندسین استرالیا ارائه نماید.

 • عنوان دقیق پروژه
 • تاریخ شروع و اتمام پروژه
 • محل انجام پروژه و آدرس دفتر اصلی
 • نام سازمان یا شرکت مجری پروژه
 • سمت شغلی شما در پروژه پیشینه شرکت

( از ۲۰۰ تا ۵۰۰ لغت)

 • شرح کلی ماهیت پروژه
 • شرح اهداف پروژه
 • شرح فضای کاری شما در پروژه
 • رسم چارت سازمانی شرکت مجری پروژه و مشخص نمودن عنوان شغلی خودتان
 • شرح وظایف رسمی محوله توسط شرکت مجری پروژه

(از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لغت )

 • شرح بکارگیری دانش و تخصص مهندسی خودتان در اجرای این پروژه
 • شرح انجام وظایف محوله به شما از سوی شرکت مجری پروژه
 • شرح مسائل فنی و مشکلاتی را که با آنها مواجه شده اید و راه کارهایی که ارائه داده اید .
 • شرح بیان استراتژی های شما برای راهبرد پروژه – طرح های خلاق یا عادی
 • شرح ارتباط کاری و وظایف دیگر اعضای تیم اجرای پروژه و ارتباط آنها با شما

(از ۵۰ تا ۱۰۰ لغت)

 • نظر و دیدگاه شخصی خود را درباره این پروژه بنویسید.
 • خلاصه ای از رسیدن این پروژه به اهداف خود را بنویسید.
 • چگونگی ایفا شدن نقش شما در این پروژه به عنوان مهندس پروژه

* افرادی که مدرک تحصیلی آن ها یکی از موارد زیر باشد نیازی به نوشتن پکیج  CDR ندارند و می توانند برای دریافت اسسمنت از سازمان مهندسین استرالیا اقدام نمایند.

 • Australian Qualifications
 • Washington Accord Qualifications
 • Sydney Accord Qualifications
مهاجرت به استرالیامهاجرت کاری استرالیاسرمایه گذاری استرالیا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *